EU volitve 2019

DEU SLO ENG ITA 

Splošne informacije

Evropske volitve bodo potekale od 23. do 26. maja 2019. Avstrijci bodo 26. maja volili poslance, ki bodo v naslednjem obdobju do leta 2024 v Evropskem parlamentu zastopali Avstrijo in s tem tudi interese avstrijskega prebivalstva.


Člane Evropskega parlamenta izvolimo vsakih pet let. Evropski parlament kot edina neposredno izvoljena nadnacionalna skupščina na svetu zastopa interese državljanov in državljank Evropske unije na evropski ravni.


Parlament izvoli predsednika Evropske komisije in imenuje člane Komisije. V interesu nas vseh Parlament izdaja pravne predpise in sprejme letni proračun EU. Zastopa nas v tujini in se odziva na naše državljanske pobude. Člani Evropskega parlamenta s svojimi razpravami oblikujejo skupno politično in družbeno življenje, pri čemer so dolžni skrbno varovati vrednote iz Pogodbe o Evropski uniji.


Avstrija bo v Evropskem parlamentu imela 19 poslancev, če bo do takrat Združeno Kraljestvo izstopilo iz EU. V kolikor bo vprašanje brexita še naprej ostalo odprto in bo Velika Britanija vendarle ponovno sodelovala na EU volitvah, bo Avstriji pripadalo 18 sedežev. Evropski parlament ima skupaj 705 poslancev.


Volivke in volivci v Avstriji lahko za kandidatke in kandidate strank, ki jih podpirajo, oddajo svoj preferenčni glas. S preferenčnim glasom se poveča njihova možnost za vstop v Evropski parlament.

KDO sme voliti, KAKO se voli

Volilni upravičenci so vse Avstrijke in Avstrijci, ki so na dan volitev stari najmanj 16 let. Na avstrijskem Koroškem je več kot 400.000 volilnih upravičencev.


Običajno volitve potekajo na volišču v kraju stalnega prebivališča. V Avstriji je možno voliti tudi po pošti. V ta namen je treba na občini zaprositi za volilno glasovnico najkasneje do 22. maja 2019. Volilna glasovnica bo poslana po pošti, do 24. maja pa jo je možno na občinskem uradu prevzeti tudi osebno. Izpolnjeni volilni listek se po pošti vrne pristojni okrajni volilni komisiji.


Avstrijski državljani lahko po pošti glasujejo tudi iz druge države članice EU ali celo iz države zunaj EU. Predpogoj je, da so zabeleženi v evidenci volivcev, v katero je bil vpis mogoč do 12. marca 2019. Več informacij najdete na spletni povezavi zvezne volilne komisije:

https://www.bmi.gv.at/412/Waehlerevidenz_und_Europa_Waehlerevidenz.aspx


Glasovnico je treba oddati na dan volitev najkasneje do 17.00 ure pri pristojni okrajni volilni komisiji ali do iste ure na volišču v pristojnem volilnem okraju v času delovnih ur volišča.


Avstrijsko Zvezno ministrstvo za notranje zadeve/BMI Bundesministerium für Inneres, Oddelek III/6, telefon: +43 1 531 26-905203


Rezultate volitev lahko spremljate na spletnem naslovu www.europawahl.eu v živo, kjer bodo v nedeljo, 26. maja 2019, sproti objavljeni.

KAKO DELUJE EVROPSKA UNIJA:

Evropski parlament, v katerem sedijo evropski poslanci, skupaj s Svetom Evropske unije potrjuje zakone in izvaja proračunska pooblastila.


V Svetu Evropske unije se srečujejo predsedniki držav in vlad držav članic EU, da bi podali splošne politične usmeritve in odločali o pomembnih vprašanjih.


Evropska komisija zastopa skupne interese EU in je njen glavni izvršilni organ. Pripravlja predloge za nove zakone oz. pravne predpise in skrbi za izvajanje politike EU.

Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden auf unserer Website eigene und Cookies von Drittanbietern, um unser Angebot für Sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Indem Sie auf "akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem Setzen von Cookies zu. In den Detail-Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies. Die Auswahl Ihrer erteilten Zustimmung können Sie jederzeit ändern und widerrufen.

Notwendige Cookies: Diese Cookies sind für die Funktionalität dieser Website notwendig, da ohne diese eine fehlerfreie Darstellung und Bedienung nicht gewährleistet ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_l42cc_confirmed
_l42cc_statistics
_l42cc_marketing
_l42cc_preferences
www.ktn.gv.at Notwendig, um den Opt(in/out)-Status zu speichern 2 Jahre Cookie
cmssidprjakl www.ktn.gv.at Notwendig, um die Inhalte der Seite anzuzeigen Beenden der Browsersitzung Session
ns_agis_8080 gis.ktn.gv.at Notwendig zur Anzeige von Karten Beenden der Browsersitzung Cookie

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Präferenzen: Der Einsatz dieser Cookies ermöglicht uns die Informationen zu speichern, die Sie als Nutzer durch Ihr Surfverhalten definieren.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt norwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien plaziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Nicht qualifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.

Statistiken: Diese Cookies (ggf. von Drittanbietern) ermöglichen uns die statistische Auswertung der Website mittels Speicherung anonymisierter Informationen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre HTTP
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken 1 Tag HTTP
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Marketing: Diese Cookies werden von Drittanbietern verwendet, um Ihnen (auch auf externen Webseiten) personalisierte Werbung anzuzeigen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.