Koroška nagrada za človekove pravice

DEU SLO 

Mensch ist gleich Mensch.jpg

V priznanje posebno izstopajočih prizadevanj na področju dela za človekove pravice, povezanih s Koroško, podeljuje dežela Koroška vsako leto Koroško nagrado za človekove pravice v višini € 10.000,--. Namen podelitve nagrade je pospeševati delo na področju človekovih pravic ter ozaveščati koroško prebivalstvo o človekovih pravicah.


Nagrada naj je priznanje zadevnim dejavnostim, ki jih opravljajo Korošice in Korošci zunaj zvezne dežele v smislu varstva človekovih pravic in naj podpira dejavnosti na področju človekovih pravic, ki se odvijajo na Koroškem.


Pobuda za nagrado je bila dana v letu 1993 na osnovi sklepa koroškega deželnega zbora. O podelitvi odloča štiričlanska strokovna žirija. Utemeljeni predlogi za podelitev Koroške nagrade za človekove pravice se lahko oddajo vsako leto do 15. oktobra pri Uradu koroške deželne vlade. Predloge lahko podajo zvezne in deželne službe, občine, interesna zastopstva in fizične ali pravne osebe ali druge skupnosti. Pogoj za podelitev nagrade je osebna ali stvarna povezanost nagrajenke/nagrajenca s Koroško.


Koroška nagrada za človekove pravice se bo v prihodnjih letih podeljevala z ozirom na 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN (»Sustainable Development Goals« – SDG-ji). Upoštevali se bodo le predlogi, ki izkazujejo jasno povezavo med zadevno dejavnostjo na področju varstva človekovih pravic in SDG-ji. Koroška deželna vlada se je prav tako kot avstrijska zvezna vlada v vladnem programu zapisala trajnostnemu razvoju v blagor posameznika in bodočih rodov ter se zavezala, da bo z Agendo 2030 za trajnostni razvoj implementirala 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN. Le-ti se že uresničujejo v praksi in naj bi se uresničevali še naprej. SDG-ji so vsebinsko tesno povezani z načeli varstva človekovih pravic.


V letu 2021 se bodo upoštevali predlogi dejavnosti na področju varstva človekovih pravic, povezane z naslednjimi cilji trajnostnega razvoja OZN (SDG-ji):

• odprava revščine (SDG 1)

• odprava lakote (SDG 2)

• zdravje in dobro počutje (SDG 3)

• čista voda in sanitarna ureditev (SDG 6)

• odgovorna potrošnja in proizvodnja (s poudarkom na človeških delovnih pogojih (SDG 12)

• podnebni ukrepi (SDG 13)


Ob vložitvi predlogov prosimo za navedbo naslednjih informacij:


• podatki o predlagajoči osebi/ustanovi: ime/priimek in naslov

• podatki o predlagani osebi ali organizaciji: ime/priimek oz. naziv in naslov

• dokaz za to, na kateri/-e cilj/-e trajnostnega razvoja OZN se vloženi predlog nanaša

• kratek opis pobude oz. opravljenega dela na področju človekovih pravic

• dokaz o zvezi s Koroško

• utemeljitev, zakaj je predlagana dejavnost/oseba vredna nagrade


Predlogu se lahko priložijo morebitne dodatne informacije (podrobni življenjepisi, opisi projekta itn.).


Dokumentacijo za imenovanje kandidatov je treba nasloviti na naslednji naslov:

Amt der Kärntner Landesregierung/Urad koroške deželne vlade

Abteilung 1 – Landesamtsdirektion/Oddelek 1 – Direkcija urada deželne vlade

Kennwort: Menschenrechtspreis/Geslo: nagrada za človekove pravice

Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee


Skrajni rok za oddajo predlogov je 15. oktober 2021.


Folder za nominacijo za nagrado za človekove praviceNapoved za leto 2022:

V letu 2022 se bodo upoštevali predlogi v zvezi s projekti in dejavnostmi z ozirom na naslednje cilje trajnostnega razvoja OZN:

kakovostno izobraževanje (SDG 4), enakost spolov (SDG 5), zmanjšanje neenakosti (SDG 10) in mir, pravičnost in močne institucije (SDG 16).


Diese Webseite verwendet Cookies

Wir verwenden auf unserer Website eigene und Cookies von Drittanbietern, um unser Angebot für Sie nutzerfreundlicher zu gestalten. Indem Sie auf "akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem Setzen von Cookies zu. In den Detail-Einstellungen und unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies. Die Auswahl Ihrer erteilten Zustimmung können Sie jederzeit ändern und widerrufen.

Notwendige Cookies: Diese Cookies sind für die Funktionalität dieser Website notwendig, da ohne diese eine fehlerfreie Darstellung und Bedienung nicht gewährleistet ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_l42cc_confirmed
_l42cc_statistics
_l42cc_marketing
_l42cc_preferences
www.ktn.gv.at Notwendig, um den Opt(in/out)-Status zu speichern 2 Jahre Cookie
cmssidprjakl www.ktn.gv.at Notwendig, um die Inhalte der Seite anzuzeigen Beenden der Browsersitzung Session
ns_agis_8080 gis.ktn.gv.at Notwendig zur Anzeige von Karten Beenden der Browsersitzung Cookie

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Präferenzen: Der Einsatz dieser Cookies ermöglicht uns die Informationen zu speichern, die Sie als Nutzer durch Ihr Surfverhalten definieren.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt norwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien plaziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Nicht qualifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.

Statistiken: Diese Cookies (ggf. von Drittanbietern) ermöglichen uns die statistische Auswertung der Website mittels Speicherung anonymisierter Informationen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_ga Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 2 Jahre HTTP
_gat Google Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken 1 Tag HTTP
_gid Google Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. 1 Tag HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.

Marketing: Diese Cookies werden von Drittanbietern verwendet, um Ihnen (auch auf externen Webseiten) personalisierte Werbung anzuzeigen.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ
_RequestVerificationToken Zendesk Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP
_RequestVerificationToken Cookiebot Hilft, Cross-Site Request Forgery- (SCRF-) Angriffe zu verhindern. Session HTTP

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert, indem er diese auf Ihrem Rechner abgelegt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung dürfen wir eigene Cookies ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung setzen, wenn diese für den Betrieb unserer Website unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen, insbesondere von Drittanbietern, benötigen wir dagegen Ihre Erlaubnis. Unsere Website verwendet unterschiedliche Cookie-Kategorien, die durch uns oder Drittanbieter platziert werden.

Nicht qualifizierte Cookies
Diese Cookies befinden sich noch in der Klassifizierungsphase.