Publikacije

DEU SLO 

bild.JPEG

ZBIRKA KÄRNTEN DOKUMENTATION

Biro za slovensko narodno skupnost pri Uradu koroške deželne vlade prireja od leta 1990 vsako leto Evropski kongres narodnih skupnosti. Le-ta je platforma, kjer se lahko pretresajo in obravnavajo teme in vprašanja v zvezi z narodnimi skupnostmi.


V razdelku »Sonderthemen« (posebne teme) se avtorji prispevkov posvečajo raznim aktualnim ali zgodovinskim temam, povezanim s Koroško oz. s partnerskimi regijami dežele Koroške.


V zbirki »Kärnten Dokumentation« se objavljajo pisni prispevki domačih in mednarodnih strokovnjakov. Zvezki so namenjeni zainteresiranemu občinstvu kot priročniki in so izdelki zgodovinske dokumentacije dežele Koroške.


Datoteke vseh zvezkov Kärnten Dokumentation, ki so na voljo za prenos, najdete tukaj.


Kärnten Dokumentation – arhiv


POROČILO O POLOŽAJU LOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Slovenska narodna skupnost je v okviru ustavne reforme dežele Koroške leta 2017 prvič izrecno omenjena v deželni ustavi. Dežela priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se na Koroškem izraža v slovenski narodni skupnosti, ter spoštuje, varuje in spodbuja jezik, kulturo, tradicijo in kulturno dediščino. Pričujoče prvo poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti deželnemu zboru je objavljeno v nemškem in slovenskem jeziku. Na podlagi mednarodnih in nacionalnih določb o varstvu manjšin so v poročilu obravnavani izvedbeni ukrepi dežele Koroške za varovanje in spodbujanje slovenske narodne skupnosti. Poleg tega so navedeni tudi statistični podatki in informacije o rabi slovenskega jezika pred uradi in oblastmi, o topografskih napisih, aktualnem stanju vzgojno-varstvenih ustanov, slovenski glasbeni šoli »Slovenska glasbena šola dežele Koroške«, ki je bila leta 2015 vključena v deželni sistem glasbenih šol, ter o spodbujanju kulturnega življenja in športa.


Datoteke za prenos prvega poročila in vseh bodočih poročil najdete tukaj:

Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem