Tim

DEU SLO 

Vodja

vodja sektorja

mag. Peter Karpf

tel.: 050 536-10151

mobilni tel.: 0664 80536-10151

e-pošta: peter.karpf@ktn.gv.at

Namestnik vodje sek., vodja delov. področja Zadeve človekovih pravic

mag. dr. Wolfgang Platzer

tel.: 050 536-10156

mobilni tel.: 0664 80536 -10156

e-pošta: wolfgang.platzer@ktn.gv.at

Vodja pododdelka

Strategije za razvoj dežele in medregij-sko sodelovanje

mag. Udo Puschnig

tel.: 050 536-22837

mobilni tel.: 0664 80536-22837

e-pošta: udo.puschnig@ktn.gv.at

Vodja delov. podr.

Zadeve narodne skupnosti

Thomas Kassl

mobilni tel.: 0664 80536-10153

e-pošta: thomas.kassl@ktn.gv.at

Zadeve narodne skupnosti

mag. dr. Mirjam Polzer-Srienz

tel.: 050 536-10157

mobilni tel.: 0664 80536 -10157

e-pošta: mirjam.polzer-srienz@ktn.gv.at

Uradna prevajalska služba

mag. Martina Janja Ogris

tel.: 050 536-10154

e-pošta: martina.ogris@ktn.gv.at

Upravljanje projek-tov in dokumenta-cija sodobne in pol-pretekle zgodovine

Werner Platzer BA

tel.: 050 536-10155

mobilni tel.: 0664 80536 -10155

e-pošta: werner.platzer@ktn.gv.at

Tajništvo

Biro za slovensko narodno skupnost


Tajništvo

Strategije za razvoj dežele in medregij-sko sodelovanje

Franziska Suanjak

tel.: 050 536-10152

e-pošta: franziska.suanjak@ktn.gv.at


Ines Katzenberger

tel.: 050 536-22882

e-pošta: ines.katzenberger@ktn.gv.at