Uradna prevajalska in tolmaška služba

DEU SLO 

V okviru uporabe slovenščine kot uradnega jezika oz. sporazumevanja z slovenskimi organi in državljani nudi Biro za slovensko narodno skupnost upravnim organom prevajalske storitve. V smislu pravne pomoči se te dejavnosti opravljajo za oddelke znotraj urada deželne vlade, okrajna glavarstva (npr. prevodi kazenskih in drugih odločb ter kazenskih odredb), za občine (npr. prevodi raznih dopisov, informacij, odločb), Deželno upravno sodišče za Koroško (sodbe, dopisi, vabila na obravnave) in druge organe.

Redno opravljana dejavnost Biroja za slovensko narodno skupnost je tudi tolmačenje na (sodnih) obravnavah in ob drugih priložnostih znotraj javne uprave.


Za vprašanja in naročila se lahko obrnete na pristojno uslužbenko:


mag. Martina Janja Ogris

tel.: 050536 - 10154

e-pošta: martina.ogris@ktn.gv.at