Forum za dialog

DEU SLO 

S podpisom memoranduma v zvezi z »dvojezičnimi ‚topografskimi napisi', uradnim jezikom ter ukrepi za sodelovanje s slovensko govorečo narodno skupnostjo« dne 26. aprila 2011 je bila določena tudi ureditev Foruma za dialog za razvoj jezikovno mešanega ozemlja. Sklep o tem je bil sprejet na 55. seji koroške deželne vlade dne 22. novembra 2011 (številka -1-LAD-VGB-569/2011). Biro za slovensko narodno skupnost naj pri tem opravlja koordinacijske naloge.


Memorandum


V memorandumu je določena naslenja sestava Foruma za dialog:


Po en predstavnik/ena predstavnica vseh strank, zastopanih v deželnem zboru, člani deželne vlade oz. njihovi namestniki, ki jih le-ti imenujejo, po en predstavnik/ena predstavnica slovenskih organizacij, predstavnik/predstavnica Enotne Liste ter šest županov/županj (po dva iz okrajev Velikovec in Celovec-dežela ter vaskokrat eden/ena iz okrajev Beljak-dežela in Šmohor). Odvisno od tem se k posvetom Foruma za dialog lahko pritegnejo tudi strokovnjaki/strokovnjakinje.


Forum za dialog naj se sestane najmanj enkrat na leto, pri čemer njegove seje sklicuje deželni glavar in jim tudi predseduje.


Poslovnik Foruma za dialog za slovensko narodno skupnost na Koroškem (slovensko)

Poslovnik Foruma za dialog za slovensko narodno skupnost na Koroškem (nemško)


Datumi dosedanjih sej:


21. 2. 2012 (predsedoval deželni glavar Gerhard Dörfler)

19. 6. 2013 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

29. 7. 2013 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

21. 10. 2013 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

3. 2. 2014 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

12. 5. 2014 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

28. 1. 2015 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

29. 6. 2016 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

17. 11. 2016 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

30. 11. 2017 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

17. 10. 2018 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)

5. 11. 2019 (predsedoval deželni glavar dr. Peter Kaiser)