EU volitve 2019

DEU SLO ENG ITA 

Splošne informacije

Evropske volitve bodo potekale od 23. do 26. maja 2019. Avstrijci bodo 26. maja volili poslance, ki bodo v naslednjem obdobju do leta 2024 v Evropskem parlamentu zastopali Avstrijo in s tem tudi interese avstrijskega prebivalstva.


Člane Evropskega parlamenta izvolimo vsakih pet let. Evropski parlament kot edina neposredno izvoljena nadnacionalna skupščina na svetu zastopa interese državljanov in državljank Evropske unije na evropski ravni.


Parlament izvoli predsednika Evropske komisije in imenuje člane Komisije. V interesu nas vseh Parlament izdaja pravne predpise in sprejme letni proračun EU. Zastopa nas v tujini in se odziva na naše državljanske pobude. Člani Evropskega parlamenta s svojimi razpravami oblikujejo skupno politično in družbeno življenje, pri čemer so dolžni skrbno varovati vrednote iz Pogodbe o Evropski uniji.


Avstrija bo v Evropskem parlamentu imela 19 poslancev, če bo do takrat Združeno Kraljestvo izstopilo iz EU. V kolikor bo vprašanje brexita še naprej ostalo odprto in bo Velika Britanija vendarle ponovno sodelovala na EU volitvah, bo Avstriji pripadalo 18 sedežev. Evropski parlament ima skupaj 705 poslancev.


Volivke in volivci v Avstriji lahko za kandidatke in kandidate strank, ki jih podpirajo, oddajo svoj preferenčni glas. S preferenčnim glasom se poveča njihova možnost za vstop v Evropski parlament.

KDO sme voliti, KAKO se voli

Volilni upravičenci so vse Avstrijke in Avstrijci, ki so na dan volitev stari najmanj 16 let. Na avstrijskem Koroškem je več kot 400.000 volilnih upravičencev.


Običajno volitve potekajo na volišču v kraju stalnega prebivališča. V Avstriji je možno voliti tudi po pošti. V ta namen je treba na občini zaprositi za volilno glasovnico najkasneje do 22. maja 2019. Volilna glasovnica bo poslana po pošti, do 24. maja pa jo je možno na občinskem uradu prevzeti tudi osebno. Izpolnjeni volilni listek se po pošti vrne pristojni okrajni volilni komisiji.


Avstrijski državljani lahko po pošti glasujejo tudi iz druge države članice EU ali celo iz države zunaj EU. Predpogoj je, da so zabeleženi v evidenci volivcev, v katero je bil vpis mogoč do 12. marca 2019. Več informacij najdete na spletni povezavi zvezne volilne komisije:

https://www.bmi.gv.at/412/Waehlerevidenz_und_Europa_Waehlerevidenz.aspx


Glasovnico je treba oddati na dan volitev najkasneje do 17.00 ure pri pristojni okrajni volilni komisiji ali do iste ure na volišču v pristojnem volilnem okraju v času delovnih ur volišča.


Avstrijsko Zvezno ministrstvo za notranje zadeve/BMI Bundesministerium für Inneres, Oddelek III/6, telefon: +43 1 531 26-905203


Rezultate volitev lahko spremljate na spletnem naslovu www.europawahl.eu v živo, kjer bodo v nedeljo, 26. maja 2019, sproti objavljeni.

KAKO DELUJE EVROPSKA UNIJA:

Evropski parlament, v katerem sedijo evropski poslanci, skupaj s Svetom Evropske unije potrjuje zakone in izvaja proračunska pooblastila.


V Svetu Evropske unije se srečujejo predsedniki držav in vlad držav članic EU, da bi podali splošne politične usmeritve in odločali o pomembnih vprašanjih.


Evropska komisija zastopa skupne interese EU in je njen glavni izvršilni organ. Pripravlja predloge za nove zakone oz. pravne predpise in skrbi za izvajanje politike EU.