Obrazci

DEU SLO 

Leta 2011 je bil z novelo Zakona o narodnih skupnostih – ZNarSk/VoGrG (z. z.l. I št. 46/2011) na novo urejen tudi uradni jezik. Upravne organe in urade, določene v Prilogi 2 k 13. čl. ZNarSk, lahko razberete iz rubrike »Zakonska besedila«. Podrobnejše informacije o uporabi slovenščine na uradih in organih nudi tudi »Poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem«, ki je na voljo pod »Aktualne publikacije«.


Biro za slovensko narodno skupnost na tej spletni strani ponuja obrazce v slovenskem jeziku, zlasti da bi povečali funkcionalnost slovenščine kot uradnega jezika.


Prevod podporne izjave v skladu z 42. čl. Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ/NRWO

Pričujoči vzorec v slovenskem jeziku je prevod, zahtevane podatke je treba navesti na uradnem (nemškem) obrazcu v skladu z vzorcem priloge 4 2. odst. 42. čl. Zveznega zakona o volitvah v državni zbor, z. z. l. št. 471/1992, (Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ/ nemško NRWO) v veljavnem besedilu.


Nemška podporna izjava v skladu z 42. čl. ZVDZ


Vloga za izdajo avstrijskega potnega lista


Vloga za dopolnitev ali spremembo avstrijskega potnega lista


Vloga za izdajo avstrijskega potnega lista za mladoletnike


Vloga za izdajo osebne izkaznice


Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja


Obrazec za prijavo prebivališča


Vloga za izdajo letnega ribolovnega lista


Vloga za izdajo lovskega lista


Vloga za pospeševanje kvalifikacijskih ukrepov za zagotovitev eksistence


Vloga za odobritev denarne pomoči družinam


Vloga za izdajo izpiska iz kazenskega registra


Uredba zvezne vlade o obrazcih za postopke vročevanja

z. z. l. II št. 34/2018


Uredba zvezne vlade o obrazcih, ki jih je treba uporabljati pri izvajanju zakonov o upravnih postopkih

z. z. l. II št. 405/2015