Koroška nagrada za človekove pravice

DEU SLO 

Mensch ist gleich Mensch.jpg

V priznanje posebno izstopajočih prizadevanj na področju dela za človekove pravice, povezanih s Koroško, podeljuje dežela Koroška vsako leto Koroško nagrado za človekove pravice v višini € 10.000,--. Namen podelitve nagrade je pospeševati delo na področju človekovih pravic ter ozaveščati koroško prebivalstvo o človekovih pravicah.


Nagrada naj je priznanje zadevnim dejavnostim, ki jih opravljajo Korošice in Korošci zunaj zvezne dežele v smislu varstva človekovih pravic in naj podpira dejavnosti na področju človekovih pravic, ki se odvijajo na Koroškem.


Pobuda za nagrado je bila dana v letu 1993 na osnovi sklepa koroškega deželnega zbora. O podelitvi odloča štiričlanska strokovna žirija. Utemeljeni predlogi za podelitev Koroške nagrade za človekove pravice se lahko oddajo vsako leto do 15. oktobra pri Uradu koroške deželne vlade. Predloge lahko podajo zvezne in deželne službe, občine, interesna zastopstva. Pogoj za podelitev nagrade je osebna ali stvarna povezanost nagrajenke/nagrajenca s Koroško.


Slavnostna podelitev nagrade je vsako leto decembra ob dnevu človekovih pravic.


Ob vložitvi prosimo za navedbo naslednjih informacij:

podatki o predlagajoči osebi/ustanovi:

- ime in naslov

- podatki o predlagani osebi ali organizaciji: ime in naslov

- kratek opis dejavnosti oz. opravljenega dela na podrčju človekovih pravic

- dokaz o zvezi s Koroško

- utemeljitev zasluženja nagrade

- Predlogu se lahko priložijo morebitne dodatne informacije (podrobni življenjepisi, opisi projekta itn.).


Dokumentacijo za imenovanje kandidatov je treba nasloviti na naslednji naslov:

Amt der Kärntner Landesregierung/Urad koroške deželne vlade

Abteilung 1 – Landesamtsdirektion/Oddelek 1 – Direkcija urada deželne vlade

Kennwort: Menschenrechtspreis/Geslo: nagrada za človekove pravice

Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee


Folder za nominacijo za nagrado za človekove pravice