Sosvet za človekove pravice

DEU SLO 

Mensch ist gleich Mensch.jpg

Pri Uradu koroške deželne vlade je urejen Sosvet za človekove pravice. Sosvet svetuje deželnemu glavarju v zadevah pospeševanja in utrjevanja spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v deželi Koroški.


Delo sosveta temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Združenih narodov z dne 10. decembra 1948, Evropski konvenciji o človekovih pravicah in njenih dodatnih protokolih ter drugih razložilnih in dopolnilnih orodjih in standardih varstva človekovih pravic na univerzalni in evropski ravni.


Statut Sosveta za človekove pravice.pdf