Biro za slovensko narodno skupnost

DEU SLO 

Vodja

mag. Peter Karpf

tel.: 050 536-10151

mobilni tel.: 0664 80536-10151

e-pošta: peter.karpf@ktn.gv.at

Namestnik vodje

mag. dr. Wolfgang Platzer

Tel.: 050 536-10156

mobilni tel.: 0664 80536-10156

e-pošta: wolfgang.platzer@ktn.gv.at


Thomas Kassl

mobilni tel.: 0664 80536-10153

e-pošta: thomas.kassl@ktn.gv.at


mag. dr. Mirjam Polzer-Srienz

tel.: 050 536-10157

mobilni tel.: 0664 80536-10157

e-pošta: mirjam.polzer-srienz@ktn.gv.at

Volksgruppe.jpg

Naloge:
Da bi bil narodni skupnosti omogočen lažji dostop do deželne uprave, je bil pri Uradu koroške deželne vlade leta 1990 ustanovljen Biro za slovensko narodno skupnost. V skladu z obširnimi službenimi navodili, deluje v okviru direkcije urada deželne vlade z ekipo 7 sodelavk in sodelavcev kot služba in servisna točka v zadevah slovenske narodne skupnosti. Ustanova te vrste je po vsej Avstriji edinstvena.


Od začetka oktobra 2016 se ta ustanova nahaja na naslovu Bahnhofplatz 5 v uradni stavbi št. 11. Med naloge in tematska težišča službe sodijo mdr.:


- priprava predlogov za izboljšanje položaja narodne skupnosti in konceptov v zvezi s sožitjem narodne skupnosti in večinskega

prebivalstva,

- prevajalska in tolmaška dejavnost s pripravo slovenskih obrazcev,

- koordinacija zadev, bistvenih za narodno skupnost in obravnavanje subvencij,

- priprava in izvajanje projektov in prireditev (Evropski kongres narodnih skupnosti, Kulturni teden, posebni kongresi na teme v zvezi s sodobno in polpreteklo zgodovino ter kultura spominjanja),

- zbirka »Kärnten Dokumentation«.


S podpisom memoranduma v zvezi z »dvojezičnimi ‚topografskimi napisi', uradnim jezikom ter ukrepi za sodelovanje s slovensko govorečo narodno skupnostjo« dne 26. aprila 2011 je bila določena tudi ureditev Foruma za dialog za razvoj jezikovno mešanega ozemlja. Zadeve, ki se tičejo Foruma za dialog, usklajuje Biro za slovensko narodno skupnost kot njegov sekretariat.


V okviru uporabe slovenščine zagotavlja Biro za slovensko narodno skupnost poleg zadev uradnega jezika tudi sistemske storitve za okrajna glavarstva (npr. prevodi kazenskih odločb in odredb), deželno upravno sodišče (sodbe, dopisi, vabila na obravnave), občine in druge organe.


Pod krovno znamko »Dialog & KulturA« organizira in oblikuje Biro za slovensko narodno skupnost vsako leto dve prireditvi, ki sta postali nepogrešljiv del prireditvene ponudbe dežele Koroške in sta dosegli precejšnjo stopnjo poznanosti daleč preko deželnih meja.