Slovensko

einstiegsseite.jpg


Koroška je najjužnejša zvezna dežela Avstrije in je po velikosti z 9.533 kvadratnimi kilometri površine peta največja. Meji na dežele Salzburška in Štajerska ter na Vzhodno Tirolsko. Meja s sosednjo državo Slovenijo je dolga 170 kilometrov, z Italijo pa 109 kilometrov. Stičišče treh kulturnih krogov zaznamuje Tromeja pri Podkloštru.


Pogovorni jezik velike večine trenutno približno 560.000 Korošcev je nemščina. V vsakdanu pa večinoma govorijo koroško narečje. To je južnobavarski dialekt. Pri zadnjem popisu prebivalstva je 2,4 odstotka Korošcev navedlo slovenščino kot svoj pogovorni jezik. Naselitveno območje slovenske narodne skupnosti je na jugu Koroške.


Koroška je politično razčlenjena na osem okrajev (Celovec-dežela, Beljak-dežela, Špital/Dravi, Šmohor, Trg, Šentvid/Glini, Volšperk, Velikovec) in 132 občin. Deželno glavno mesto Celovec in Beljak sta mesti s svojim statutom.


Več kot tri četrtine vseh Korošcev so pripadniki katoliške Cerkve. Druga največja verska skupnost je evangeličanska Cerkev s približno 10-odstotnim deležem. Okoli 2 odstotka Korošcev se opredeljuje za islamsk versko skupnost. Okoli 8 odstotkov je brez verske izpovedi.


Gorovja obdajajo Celovško kotlino in koroške doline. Najpomembnejša gorovja so Visoke Ture in Alpe Krške doline na severu, Karnijske Alpe in Karavanke na jugu ter Svinjska planina in Golica na vzhodu. Najvišja gora v Avstriji Veliki Klek s 3.798 metri je tudi na Koroškem.


Koroška velja za deželo vodovja, kjer najdemo več kot 1.270 stoječih voda. 200 izmed teh so topla jezera, večina s kakovostjo pitne vode. Največje in najbolj znano koroško jezero je Vrbsko jezero. Nadaljnja velika jezera so Milštatsko jezero, Osojsko jezero in Belo jezero.


8.000 rečnih kilometrov, 60 zdravilnih vrelcev, 43 ledenikov kot dragoceni rezervoar sladke vode in pitna voda iz vrelcev iz skorajda vseh vodovodov odlikujejo deželo. Glavna reka Koroške je Drava. Izvira na Južnem Tirolskem in se izliva v Črno morje. Njeni najpomembnejši pritoki so Mela, Lieser, Zilja, Krka in Labot.


Koroška ima zelo dobro izgrajeno prometno mrežo. Tri avtoceste vodijo skozi deželo: Južna avtocesta (A2), Turska avtocesta (A 10) in Karavanška avtocesta (A11). Najpomembnejše železniške proge so Južna železnica in Turska železnica. Mesto Beljak je pomembno prometno križišče.