Gospodarstvo

Wirtschaft.jpg

Med tradicijo in prihodnostjo


Najpomembnejša gospodarska panoga Koroške je industrija, bliskovit razvoj navzgor doživlja pri tem visokotehnološko področje. Po odseljevanju produkcijskih podjetij z nizko plačo, ki so po zaposlenosti intenzivni, se je v preteklih letih začela uspešna sprememba strukture, ki stavi na inovacijo ter na raziskovanje in razvoj na visokotehnološkem sektorju. Pri tem so odločilni koroški uspešni tehnološki in gospodarski parki. Poveljniška ladja tega inovacijskega ladjevja je park Lakeside Science & Technology, ki je neposredno poleg Alpsko-jadranske univerze Celovec in prav tako učinkovito kooperira z njo kakor tudi z raziskovalnimi oddelki na Koroškem naseljenih podjetij visoke tehnologije.


Koroška je pomembna lokacija za proizvodnjo elektronskih gradbenih elementov za avtomobilsko panogo in industrijo. Največji obrat v tej branši je Infineon v Beljaku, kjer je tudi avstrijski glavni sedež koncerna. Avtomobilske sestavne dele na primer proizvajajo v tovarni filtrov Mahle pri Pliberku. 50 odstotkov koroške deželne površine pokrivajo gozdovi, gozdarstvo in lesna predelava sta zato pomembni gospodarski panogi. Tu bi imenovali tovarno papirja v Frantschachu in proizvodnjo vezanih plošč Funder v Šentvidu. Podjetje Treibacher Chemische Werke je ustanovil znani kemik Carl Auer von Welsbach in proizvaja med drugim kremen in redke kovine. V kmetijstvu so pomembni govedoreja in mlečna proizvodnja, pitanje prašičev in reja perutnine.


Koroška je tudi vodilna pri obnovljivi energiji. Krije 42 odstotkov energijske potrebe. Avstrijsko gledano znaša ta vrednost 23, evropsko gledano šest in svetovno gledano tri odstotke. Tradicionalno veliko toka proizvajajo iz vodne energije, prav tako iz biološke mase in biološkega plina. Na področju sončne energije s šentviškim podjetjem GREENoneTEC ima Koroška vodilno podjetje na svetovnem trgu. Čista energija je na Koroškem raziskovalno težišče in tudi temelj v iniciativi dežela življenja.


Kakor je danes Koroška pionirka pri elektroniki in visoki tehnologiji, pa sta to bila prej odkopavanje in predelava kovin. Noriško železo keltskega Noriškega kraljestva je bilo iskano po vsem svetu antike zaradi svoje visoke, jeklu podobni kakovosti. Do 20. stoletja je gora Erzberg v Hüttenbergu z drugim največjim nahajališčem rude v Avstriji surovino za orožje in lemeže za pluge v vsej Evropi. Od srednjega veka naprej so bili v deželi pomembni rudniki zlata ins srebra, v Visokih Turah je bilo eno izmed izdatnih območij odkopavanja zlata v Evropi. Pozneje sta bila pomembna železo in svinec, danes pa je samo še nekaj rudnikov na Koroškem.


Turizem je torej že nad 100 let pomembni gospodarski dejavnik na Koroškem. Danes zabeležijo vsako poletje več kot deset milijonov nočitev, pozimi pa več kot tri milijone.


Informacije najdete na strani www.madeinkaernten.at