Kultura

Kultur.jpg

Koroška – stara in sodobna dežela


Kulturna dežela Koroška ima bogastvo kulturnih zakladov in kulturnih spomenikov, številne kulturne prireditve se veselijo stalne priljubljenosti. Na stičišču treh kulturnih krogov – germanskega, slovanskega in romanskega – deželo zaznamuje več kot 1000-letna bogata kulturna zgodovina.

V arheoloških muzejih na prostem na Štalenski gori, v Teurniji pri Špitalu in na gori sv. Heme lahko veliko izvemo o življenju v rimskem času. Na Koroškem je več kot 1000 cerkva, večino so zgradili že v srednjem veku. Znane cerkve v gradbenem slogu romanike so cerkvi v Šentpavlu in Milštatu ter stolnica v Krki. V gotskem gradbenem slogu so zgradili številne romarske cerkve kot na primer na Gospe Sveti in v Maria Waitschachu. Koroška ima veliko število čudovitih gradov in dvorcev. V 16. stoletju so nastali med drugim dvorec Porcia v Špitalu, grad Ojstrica in deželna hiša v Celovcu.

Južna svetloba, očarljiva pokrajina z gorami in jezeri je že vedno navdihovala umetnike in umetnice. Koroška je imela že vedno pomembne umetnike, naj omenimo Mojstra Tomaža Beljaškega, Josefa Ferdinanda Fromillerja, Switberta Lobisserja in Marka Pernharta. V 20. stoletju so na Koroškem delovali številni pomembni slikarji klasične moderne, kot na primer Herbert Boeckl in Čajnski krožek s slikarji Sebastianom Iseppom, Antonom Koligom, Franzem Wiegelejem in Antonom Mahringerjem. S svojo galerijo se je tudi mesto Pliberk poklonilo Wernerju Bergu, ki je na Koroškem našel drugo domovino. Tudi pri sodobnih likovnih umetnikih moramo omeniti daleč čez koroške meje znana imena, kot na primer Mario Lassnig, Arnulfa Rainerja, Giselberta Hokeja, Valentina Omana, Hansa Bischoffshausna, Hansa Staudacherja, Corneliusa Koliga ali Kiki Kogelnik.

Koroška je tudi dežela književnoti. »Literarni muzej Roberta Musila« je v celovški rojstni hiši avstrijskega pesnika svetovnega slovesa in klasika moderne. Christine Lavant, Ingeborg Bachmann, Gert Jonke, Josef Winkler so literarni velikani koroškega izvora. Bachmann je tudi dale ime enemu izmed najpomembnejših dogodkov nemško govoreče literarne scene: nagrade Ingeborg Bachmann. Znani glasbeniki kot Gustav Mahler, Johannes Brahms in Alban Berg so skladali pomembna dela ob Vrbskem jezeru.

Na Koroškem zelo visoko cenijo tudi običaje in ljudsko kulturo. Na tisoče društev prispevajo k temu, da pospešujejo skupnost in družabnost v občinah in regijah.


Pomembne kulturne ustanove dežele so Mestno gledališče, Deželni muzej, Muzej sodobne umetnosti Koroška, Deželni arhiv, Deželni konservatorij, Glasbena šola, Glasbena akademija Carinthia v Osojah, Literarni muzej Roberta Musila idr. Najbolj znani festival je Koroško poletje v Osojah. Priljubljene poletne gledališke predstave nudijo na Petersbergu v Brežah, v dvorcu Porcia v Špitalu in na samostanskem dvorišču v Dobrli vasi.