Politika

Politik.jpg

Koroški deželni zbor


Zakonodaja zvezne dežele Koroška v vseh zadevah, ki niso državna zadeva, je naloga koroškega deželnega zbora. Sestavljen je iz 36 poslancev, ki so izvoljeni za mandatno dobo petih let. Razdelitev mandatov po zadnjih deželnozborskih volitvah 3. marca 2013 je naslednja: 14 SPÖ, 6 FPK, 5 ÖVP, 4 Grün, 4 Team Stronach, in 3 BZÖ.


Na deželnozborskih zasedanjih predseduje prvi predsednik (trenutno: reinhard Rohr) oz. v njegovem zastopstvu drugi (Rudolf Schober) in tretji (Josef Lobnig) predsednik. Praviloma se deželni zbor sestoji enkrat na mesec v koroški deželni hiši na javno sejo. Glavno delo poslanci opravljajo v desetih odborih deželnega zbora.


Kot politično kontrolno sredstvo ima deželni zbor na voljo interpelacijsko pravico (vprašanja članov vlade), resolucijsko pravico in pravico do raziskovanj. V okviru finančne kontrole mu je na voljo deželno računsko razsodišče kot kontrolni organ.


Koroška deželna vlada


Eksekutiva (izvršna oblast) oblikuje kolegij koroške deželne vlade, ki izvdaja deželne zakone. Na njegovem vrhu je deželni glavar (Dr. Peter Kaiser, SPÖ). Zastopa deželo na zunaj, je predsednik deželne vlade, je na čelu urada deželne vlade in deželnih ustanov in je nosilec posredne zvezne uprave.


Ob strani mu stojita dva namestnika deželnega glavarja (Dr. Beate Prettner, SPÖ, Dr. Gabriele Schaunig, SPÖ) in štirje deželni svetniki (Mag. Christian Ragger, FPK, Dr. Wolfgang Waldner, ÖVP, Rolf Holub, Grün, Gerhard Körfer, Team Stronach). Kolegij se sreča vsakih 14 dni na seje v glavni vladni hiši na celovškem trgu Arnulfplatz.


Volitve članov deželne vlade izvede deželni zbor, pri čemer se izvoli deželni glavar po večinski volilni pravici, preostali člani vlade pa po proporcionalni volilni pravici.