številke, podatki in dejstva

zahlen.jpg

številke, podatki in dejstva: (vir: Statistični priročnik dežele Koroške, 55. letnik, podatki 2009)


Ali ste vedeli, da ima Koroška površino 9.536 km² in da v naši zvezni deželi živi 559.315 oseb.

 • da so državne in deželne meje dolge 689 kilometrov. (Štajerska: 192 km, Slovenija 170 km, Italija 109 km)
 • da ima Koroška deset političnih okrajev, 32 občin in 2.829 krajev.
 • da v deželnem glavnem mestu Celovec živi 93.949 prebivalcev.
 • da znotraj tujega prebivalstva Koroške (38.407) vsak četrti prihaja iz Nemčije (9.466 oseb), 1.674 je Slovencev, 1.402 Italijanov.
 • da je pričakovana življenjska doba pri moških 77,6 leta in pri ženskah 83,4 leta.
 • da zagotavlja zdravstveno oskrbo 447 splošnih zdravnikov, 575 zdravnikov specialistov, 289 zobozdravnikov in 1.030 bolnišničnih zdravnikov.
 • da je 87 javnih lekarn, 66 zdravniških hišnih lekarn in tri zavodske in samostanske lekarne.
 • da je 22 rešilnih postaj in 115 rešilnih vozil. Skupno so prevozili 9.899.995 kilometrov.
 • da znotraj nesamostojno zaposlenih »služi kruh« 47 odstotkov žensk in 53 odstoktov moških..
 • da so zabeležili 1.698 novih ustanovitev podjetij. V Celovcu se je naselilo 379, v okraju Špital/Dravi 207 in v mestu Beljak 193 podjetij.
 • da so na novo registrirali 19.599 novih osebnih vozil. Najbolj popularne avtomobilske znamke so bile VW (3.378 novih registracij), sledita ford (1.695) in renault (1.630).
 • da uporabljali 264 vozil na električni pogon.
 • da so na celovškem letališču zabeležili 8.101 priletov in odletov.
 • da je regija Šmohor-Preseško jezero z nad milijon nočitvami gledano celoletno na prvem mestu turističnih občin, sledita Beljak in Škocjan na Klopinjskem jezeru.
 • da je 224 otroških vrtcev, 102 varstva, 283 ljudskih šol, 71 glavnih šol, 23 splošno izobraževalnih višjih šol in 60 poklicnoizobraževalnih šol.
 • da se v 67 ljudskih šolah 1.831 učencev uči nemščine in slovenščine kot učni jezik.
 • da je na celovški univerzi vpisanih 6.336 rednih študentov, od tega je 4.044 žensk.
 • da je 72 krajevnih in osem okrajnih glasbenih šol. Obiskuje jih 19.272 učencev.
 • da je pet dnevnikov, 15 lokalnih in regionalnih časopisov in osem tednikov.
 • da je 419 gasilskih društev, od tega 399 prostovoljnih gasilskih društev, eno poklicno gasilsko društvo in 19 obratnih gasilskih društev.